Onlineisg Modülleri

İSG'nin odağında olan ve amacını oluşturan çalışanlar, sistemimiz için de temel bilgi kaynağıdır. Onlineisg İSG profesyonellerinin ve İnsan Kaynakları Sorumlularının zaman kaybetmeden yapacakları işlere özgü olarak modüller halinde tasarlanmıştır. Bir çok modül tekil olarak da kullanılabilmektedir. Yani herhangi bir modülde eksik bilgi varsa dahi, diğer modüller genellikle kullanılabilir. Ancak özellikle çalışanların bilgileri ne kadar doğru ve güncel olursa sistemin verimliliği o kadar artacaktır. Doğru ve güncel bilgi İSG yönetim sistemlerinde en önemli başarı kriteridir. Sistemimizi çalışanlara daha fazla faydalı olabilmek için sürekli iyileştirmeye devam ediyoruz. Başarınızı sürdürün ve arttırın!

Onlineisg’ye kaydettiğiniz bilgilerinizin özetini görebileceğiniz bilgi ekranıdır. Kullanıcı, firma, platform kullanımı, personel, İSG Kurulu, yapılacaklar vb bilgilerinizi özet olarak görebilir, gerekli çalışmaları yapıp, önlem alabilirsiniz.

Firma bilgi ve dokümanlarını kaydederek yasal uyumluluğunuzu kontrol edebilirsiniz. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık personeli bilgilerini yükleyebilir, üyelik ve izin belgelerinizi düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz.

Personellerin sicil, sağlık, eğitim, KKD zimmet bilgileri yasal gereklilikler dikkate alınarak kayıt edilir. Klasik uygulamada en büyük sorunlardan biri de kişisel eğitim sertifikalarının hazırlanmasının zaman almasıdır. Onlineisg'de eğitim katılım listesindeki kişilerden, değerlendirme sonucunda başarılı olanlara sertifikalar otomatik olarak oluşturulabilir.Bu özellik de Türkiye'de ilk kez uygulanmıştır. KKD takibi sistemi kişi bazlı olarak yıpranma sürelerine göre yapılabilmektedir ve çok faydalıdır. İşe giriş, poliklinik, periyodik vb sağlık taramaları ve aşılar takip edilebilir. İş Güvenliği Uzmanlarının, İşyeri Hekimlerinin ve diğer eğitmenlerin elle sertifika hazırlamak için harcayacağı zamandan tasarruf sağlanmış olacaktır. Tasarruf edilen bu süre saha denetimleri ve risk yönetimi için harcandığında önemli gelişmeler sağlanabilecektir. Günlük sağlık personeli hizmetleri, Poliklinik muayene formları sayesinde şikayetler, tetkikler, bulgular, reçete ve ilaç takibi yapılır. Sevk ve rapor kayıtları da yapılabilir. Personel kayıtlarında ayrıca İş Kazası ve meslek hastalıkları kayıt sistemi de bulunmaktadır. İş kazası analizlerini yapabilirsiniz. Her süreç için hatırlatma oluşturup kendinize ve istediğiniz diğer kişilere hatırlatma yapabilirsiniz. Kullanıcı kontrolündeki takip sistemi bu sayede ekip çalışmasına dönüşmüş olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kayıtlarında, kurul üyeleri, toplantı planlama, toplantı karar kayıtlarını yapabilir, ilgililere e-posta, sms ile bilgilendirme yapabilir, imzalı toplantı tutanağını yükleyebilirsiniz.Kurulun mevzuata uygun periyotlarda toplanması gerekliliğini hızlı bakış modülündeki tarihten kontrol edebilirsiniz. Ertelenen toplantıların da gerekçe takibini yapabilirsiniz. Yükeldiğiniz Kurul toplantı tutanaklarına istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Risk Yönetimi modülünde risk değerlendirmesi 5X5 Matris yöntemi ile standart ve ekleyebileceğiniz tanımlamamlarla yapılabilmektedir. Değerlendirme sonucunda riskli bulunan durumların giderilmesi için yapılacak faaliyetlerin planlaması ve hatırlatma sistemi ile takibi yapılabilmektedir. Risk değerlendirme raporlarının İSG kurul onaylı nüshalarının resmini ya da pdf olarak taranmış halini ilgili kayıt sayfasında arşivleyebilirsiniz. Anlık denetimler ile resimli tespitler yapılabilmekte, değerlendirmeler daha denetim sahasında iken anında kaydedilebilmektedir. Denetim faaliyetlerinde raporların bilgi taze iken hazırlanması çok önemlidir. Anlık denetimleri Noter Onaylı deftere kaydedip, tutanaklarınızın imzalı halinin resmini ya da pdf olarak taranmış halini ilgili denetim kayıt sayfasında arşivleyebilirsiniz. Ortam ölçümleri için planlama yapıp gerçekleşme kayıtlarını girebilirsiniz. Ölçüm Raporlarını ilgili kısımda arşivleyebilirsiniz. Önceki ve sonraki durumları karşılaştırıp, gerekli faaliyet planlarını oluşturabilirsiniz. Kontrol Listeleri Listesi ile firmanızla ilgili ihtiyaç duyulan kontrol konusu listeden seçilir ve periyodu yazılır. Proses, ekipman vb hakkında kontrol listeleriniz varsa belge olarak bu alana bilgi amaçlı yüklenebilir. Kontroller yapıldıktan sonra yeni kontrol için planlama yapılır ve istenirse ilgililer bilgilendirilir. Ortam ölçümlerinin sonucu uygun değil ise risk değerlendirmesi yapabilir, riskin durumuna göre faaliyet pşanlayabilir, bu faaliyetleri hatırlatma sistemi ile takip edebilirsiniz.

Acil durum Yönetiminde acil durum planları, ekipleri, ekipmanları tanımlanır. Ekiplerin tatbikat planları ve yapılan tatbikatların sonuçları kayıt edilebilir. Acil durum plan dokümanları yüklenerek istenildiğinde kolayca ulaşılabilir.Acil durum ekipmanları listelenerek, nerede oldukları, ne kadar oldukları ve kontrol durumları izlenebilmektedir.

Yapılacaklar ile İSG dışındaki periyodik ya da tek seferlik iş planları kolayca kaydedilip, takibi yapılabilir. Diğer modüllerden gelen faaliyet planları da bu modülde listelenmektedir. Yapılacaklar listesindeki tüm kayıtlar istenirse “hatırlatma” modülü ile desteklenip, kurgulanan şekilde istenilen zamanlarda, istenilen kişilere e-posta ya da sms ile bilgilendirme/hatırlatma yapılabilir. Bu sayede 1 kez kurulan bir mekanizma ile çoklu işlem hiç yorulmadanve unutulmadan yapılmış olur. Bu süreç yönetimi sayesinde zaman ve iş kayıpları önlenecektir.

Hatırlatmalar kısmında diğer modüllerde ve bu modülde tanımlanan tüm hatırlatmaları liste ve takvim görünümünde gösterilmektedir. Bu sayede günlük, haftalık, aylık iş planları daha kolay yapılabilir. Periyodik işleri akılda tutmaya, önceki yılın ajandasını karıştırmaya ya da gelecek yılın ajandasını temin edip ona yazmaya çalışmak yerine faaliyet planlayıp hatırlatma oluşturarak daha kaliteli ve etkin çalışmak mümkün olacaktır. Hatırlatmaları kişiler kendileri için yapabileceği gibi, kişisel rehber oluşturup e-posta ya da sms ile başkalarına da hatırlatma yapabilirsiniz.

Tanımlamalar kısmında uygulamaya ait tanımlamalar bulunmaktadır. Bu kısımda hazır halde birçok tanımlama vardır. Hazır tanımlamalara ihtiyaç duyduğunuz tanımları da ekleyerek firmanıza özel çözümler üretebilirsiniz. Kullanıcı ve firma tanımları ayrı tanımlama kısımlarından yapılmaktadır. Kullanıcı ve firma tanımları ne kadar detaylı yapılırsa platform tarafından üretilen mevzuat bilgi mesajları o kadar detaylı ve doğru olacaktır. Örneğin personellerin tamamını kaydetmemiş iken firma tanımlamalarında çalışan sayısı da yazılmaz ise çalışan sayısına özgü platform mesajı oluşmayacaktır.

Etkinlikler kısmında kendi kayıt ettiğiniz ve platform tarafından onaylanan etkinlikler gösterilir. Kullanıcılar herkes tarafından görülmesini istedikleri bir etkinliği tarafımıza iletirler, etkinliğin uygunluğu ve doğruluğu teyit edildikten sonra etkinlikler tüm kullanıcıların göreceği şekilde yayınlanır. Kullanıcılar dilerse kendi üyelik sayfalarında sadece kendilerinin takip etmesi için de etkinlik kaydı yapabilirler. Onlineisg tüm kullanıcılara bildirilecek etkinlikleri ücretli olarak yayınlama hakkını saklı tutar.

Kullanıcı kayıtlarınızda kişisel bilgilerinizi, çalışma sürelerinizi, sertifikalarınızı kaydedip bilgi ve belge güncelliklerini kontrol edebilirsiniz. Özellikle çalışanların bilgilerinin kayıtlarının İSG profesyonelleri haricindeki kişiler tarafından yapılması çalışanların kişisel bilgilerinin gizliliği açısından uygun değildir. Bu kayıtları yetkili kişiler tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.

Raporlar detaylı olarak, modül bazlı ya da özel tanımlanmış olarak, tarih aralığı bazında, istendiğinde liste ya da grafik olarak alınabilir. Tüm raporlar PDF ve Excel formatlarında alınabilir. İlgililere bilgi olarak gönderilebilir. Her tablodaki ikonları kullanarak excel, pdf dosyaları yapabilir, ya da yazıcı çıktıları alabilirsiniz.

“Bağlantılar” kısmına dilediğiniz bağlantıyı ekleyebilirsiniz. Bu sayede browsere bağımlı olmadan sık kullandığınız ve takip ettiğiniz diğer sitelere her zaman ulaşabilirsiniz.

“Hesaplamalar” kısmında İSG ile ilgili standart hesaplamaları kolaylıkla, hızlıca yapabilir, gerekli önlemleri alabilirsiniz.

“Dosya Sistemi” kısmında uygulamaya farklı kısımlarda yüklediğiniz dokümanlara tek yerden ulaşabilirsiniz. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuz doküman ve belgelerinizi kolaylıkla temin edebilirsiniz. Ayrıca; onlinesig.com web sistesinde Doküman Havuzu kısmında yasal, ahlaki kuralları ve kullanıcı ve platformun bilgi güvenliği sorumluluklarını dikkate alarak dilediğiniz dosyayı paylaşabilir, paylaşımdan dilediğiniz dosyayı indirebilirsiniz. Telif sorumluluğu dosyayı paylaşan kişilerdir. Platforma yüklediğiniz dokümanlar koruma altındadır. Kesinlikle paylaşılmaz.