KULLANICI HİZMET SÖZLEŞMESİ (Onlineisg.com)


1. KONU

Bu sözleşme, Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bul.No:76 Ferit Erçetin Apt Kat 1/3 Seyhan/Adana adresinde mukim bulunan İŞLETMECİ Hedef Yönetim İş Güvenliği Bilişim Tek. Müh.Dan.Hiz.Tic. ile, Onlineisg.com web sitesi ve uygulama portalında yer alan ilgili form ile bilgileri alınarak ürün ve hizmeti satınalan/kullanan kişi olan KULLANICI arasındaki hizmetlerin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Sözleşmede belirtilen şartlar üzerinde Kullanıcının Onlineisg.com’ da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz üye olarak yararlanması nedeniyle, bu koşulları okuduğu, anladığı ve bu koşullara bağlı olacağı, geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağı konusunda KULLANICI ve İŞLETMECİ tam bir anlaşmaya varmışlardır.

2. TANIMLAR

Portal: www.onlineisg.com internet adresinde bulunan web sitesi ve bu siteden üye olunarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği uygulama platformudur. Bu sözleşmenin devamında Onlineisg.com olarak anılacaktır. Kullanıcı: Bu sözleşmeyi, portal üzerinden online kayıt bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan gerçek kişidir. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası: Satınalınan hizmetlerin kullanımıyla ilgili şartların “5. Onlineisg.com Kullanım Koşulları” ve “6.Gizlilik Politikası ve Kuralları” başlıkları altında belirtildiği bilgilerdir.

3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Kullanıcı'nın Onlineisg.com’dan online hizmet üyelik kaydı yapması ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşmenin taahhütlere göre yaptırım geçerliliği süresizdir, alınan hizmet ise “Kullanım Koşulları”na göredir.

4. HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER
 • Onlineisg.com, Kullanıcı’yla her türlü iletişim için, öncelikle Kullanıcı’nın kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması ve korunması konusundaki sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
 • Kullanıcı Onlineisg.com’a verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması sonucunda meydana gelecek zararlardan dolayı, Kullanıcı Onlineisg.com’e hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
 • Onlineisg.com, Kullanıcı’nın talep ettiği hizmet yada hizmetler ile ilgili ücretlerin promosyon kodu, havale, kredi kartı ya da Mobil ödeme vb. şekli ile peşin tahsilatını takiben, Kullanıcı’nın servislerini kullanıma açar ve Kullanıcı’yı bilgilendirir.
 • Kullanıcı, Onlineisg.com hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ödemeyi taahhüt eder. Üyelik gurubuna göre verilen hak ve alınacak bedeller üyelik sırasında Onlineisg.com’da gösterildiği gibidir ve profilinizde üyelik süresince gösterilir. Onlineisg.com hizmet bedelleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Üyeliğin geçerli olduğu dönem içinde Üyelik hak ve bedellerindeki değişimler kullanıcıya yansıtılmaz, üyelik tekrarında yeni hak ve bedeller geçerli olur.(Onlineisg.com güncelleme ve geliştirmelerde kullanıcıyı gözetme ilkesi ile çalışır.)
 • Üyelik bedelleri peşin alınır ve üyelik bedelleri sadece Onlineisg.com’un kullanıma tamamen kapanması(portal’ın kapanması) halinde kalan üyelik süresine tekabül eden bedel kadar iade edilir.
 • Ücretsiz Üyelik ile üye olan kullanıcılar, ücretli üyeliğe geçiş aynı kişisel bilgiler ile olacaksa Satınalma yaparak geçişi istediği anda yapabilir. Bilgiler güncellenecekse istenilen versiyona göre yeniden kayıt olunur. Üyelik süresi otomatik olarak uzamaz, kullanıcı inisiyatifindedir. Ücretsiz üyelikte bilgiler süre dolduğunda silinir. Ücretli üyelikte önceden uyarı yapılır, süre dolduğunda ücretsiz üyelik süresi kadar kayıtlar silinmez, askıda kalır. Bu süre içerisinde üyelik yenilenirse veri kaybı yaşanmaz.
 • Kullanıcı, Hedef Yönetim, İş Güvenliği Bil.Tek.Müh.Dan.Hiz.Tic tarafından verilen hizmetin gerektiğinde başka bir adresten ya da işletmeci tarafından verilmesini (hizmeti verecek olan işletmecinin değişmesini) kabul etmektedir. Bu durumda Hedef Yönetim, İş Güvenliği Bil.Tek.Müh.Dan.Hiz.Tic, Kullanıcı’ya ait her türlü bilgileri yine Kullanıcı bilgileri mevcut güvenlik düzeyine bağlı kalarak hizmeti verecek olan işletmeci ile paylaşabilecektir ve kullanıcı kullanım hakları hakkında zarara uğratılmayacaktır.
 • Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Kullanıcı’ya ait Onlineisg.com sunucularında bulunan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.
 • Kullanıcı, bu sözleşme kapsamındaki servislerini devredemez. Kullanıcıların kullanım bilgilerini başkaları ile paylaşmasından kaynaklanabilecek kayıplardan ve zararlardan Onlineisg.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 • 5. Onlineisg.com KULLANIM KOŞULLARI

 • Onlineisg.com üyelik koşulları ve uygulamaları; kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğine aykırılık içermez, veri girme ve silme hakkı kullanıcıya aittir. Profil bilgilerinin doğruluğu kesinlikle araştırılmaz ve doğruluğu teyit edilmez. Kullanıcının Onlineisg.com’da kaydettiği veriler ise kişinin kullanımı dışında kesinlikle kullanılmaz.
 • Kullanıcı işbu Web Sitesi’ni kullanması sırasında, Onlineisg.com’la, sistemle ve sisteme dahil diğer kullanıcı ve sistemle ilişkili kurumlarla ve sistemde kişisel bilgileri iş gereği kaydedilen kişiler ile ilgili olarak bilgi edinmesi halinde edindiği bilgileri gizli tutmayı ve amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Onlineisg.com, Web Sitesi’nin kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, sitenin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye, nasıl iletişim kurulacağını belirlemeye ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Kullanıcı, Onlineisg.com’un bu yetkisini peşinen kabul ettiğini ve buna uygun hareket edeceğini taahhüt eder.
 • Ücretli üyelikler alınan hizmet süresi kadar geçerlidir, Ücretsiz üyelikler üyelik süresi bitmeden sonlandırılabilir.
 • Kullanıcının Portal’a giriş bilgilerinin güvenliğinden Kullanıcı sorumludur.
 • Onlineisg.com, esas olarak, gelişmiş ve ekonomik olarak kalkınmış ülkelerde olduğu gibi, vatandaşlarımızın sağlık ve güvenlik tedbir ve faaliyetlerini bilmekle özetlenebilecek niteliklere sahip olunmasını amaçladığından dolayı ürün ve hizmetler her yaş ve konumdaki kişiler tarafından kullanılabilir.
 • Onlineisg.com, kullanıcının yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. Onlineisg.com, web sitesinin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. Onlineisg.com, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 • Kayıt ve raporlama sistemi Kanuni ve mali mevzuata, hukuki ve ahlaki kurallara aykırı uygulama içermez. Onlineisg.com’da kullanılan kelime, tasnif ve raporlar ulusal ya da uluslararası standartlara uygunluk iddiası içermez, kullanıcıların basit bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği sistemini takip ihtiyacına cevap vermek için tasarlanmıştır. Onlineisg.com’un kullanımı ve yapısı kendine özgü ve görüldüğü gibidir. Kullanıcıların kayıtları tamamen silme hakkı saklıdır. Silme işlemi portaldan yapılabilir. Silinmiş verilerin sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 • Kullanıcı web sitesini kullanmasından dolayı yazılım ve/veya donanımlarına bir zarar geldiğini iddia edemez, hiçbir şart altında Onlineisg.com’ dan bir talepte bulunamaz. Virüslerden, worm, truva atlarından veya diğer potansiyel yıkıcı programlardan korumak için gerekli önlemleri almak ve bilgilerini uygun bulduğu şekilde korumak kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Onlineisg.com, Kullanıcı’ya verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Onlineisg.com, vereceği hizmetlerin kesintisizliğini, hatasızlığını garanti etmez. Kullanıcı’nın bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Onlineisg.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Başka bir altyapı sağlayıcıdan alınan diğer hizmetlerdeki aksamalardan da Onlineisg.com sorumlu tutulamaz.
 • Onlineisg.com’un sorumluluğu, kullanıcının iş sağlığı ve güvenliği ve iş yönetimi ile ilgili verileri kaydetmek, raporlar oluşturmak, görevlerini izleyebilmek, diğer kullanıcılarla paylaşımlarda bulunmak, hatırlatmalar sayesinde işlerini zamanında yapmaya destek olmak, dijital bir iş platformu olarak kullanıcılara iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini edindirmek, bireylerin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmelerini sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için tavsiyeler üretmek ve kullanıcıların iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini kaydetmeleri ve takip etmelerini kolaylaştırmak için elektronik ortamı sağlamak ile sınırlıdır.
 • Onlineisg.com, önceden bir bildirime veya kullanıcı iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi’nin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir, kullanıcıdan ek bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Teknik sebeplerden veya yardımcı kişilerin veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya Web Sitesi’nin sayfalarındaki dizgi, baskı ve yazım hataları veya zorunlu sebeplerden dolayı da Onlineisg.com mesul tutulamaz.
 • Kullanıcı’nın internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda Onlineisg.com kayıtları geçerli sayılacaktır.
 • Yangın, doğal afetler, harp hali, terör faaliyetleri, internet servis sağlayıcı arızaları vb zorunlu hallerde hizmet verilemeyebileceğinden dolayı veri kayıplarının sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 • Onlineisg.com doğru veya yanlış kullanılmasından doğabilecek veri kayıplarından, hasarlardan ve olabilecek kayıplardan dolayı sorumlu tutulamaz.
 • Herhangi bir solucan, virüs ya da yıkıcı nitelikte herhangi bir kod ileten ya da iletmeye çalışan kullanıcının hesabı kapatılır, üyelik ücret iadesi yapılmaz ve hakkında yasal işlemler uygulanabilir.
 • İşbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Onlineisg.com veya belirtilen işletmecisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda kullanıcıya hiç bir hak vermez. Kullanıcı, bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt eder.
 • Kullanıcı Web Sitesi ve e-posta yoluyla görüş ve önerilerini bildirebilir. Kullanıcı Onlineisg.com’un, söz konusu görüş ve önerilerini dikkate almama veya istediği gibi kullanma hakkı olduğunu, bu görüş ve önerilere cevap verme zorunluluğu bulunmadığını ve bu nedenlerle her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
 • Web Sitesi sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Kullanıcı bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağını taahhüt etmektedir. Onlineisg.com, bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. Ancak, Onlineisg.com’un tedbir alıp almadığına bakılmaksızın, yapılan işlemlerin tüm hukuki ve cezai sorumlulukları kullanıcıya ait olmaya devam eder.
 • Onlineisg.com, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.
 • Kullanıcının İşbu Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı işlemlerin cezai ve hukuki tüm sorumluluğu ve işbu Web Sitesi’ni kullanması nedeniyle doğacak tüm zararların sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. Bu duruma kullanıcıdan başka, kullanıcı ile birlikte 3.kişiler de dahildir. Kullanıcıdan kaynaklanan ve Onlineisg.com’un sorumlu tutulduğu durumlarda, oluşan zarar ve ziyanı Onlineisg.com’un kullanıcıya rücu hakkı vardır.
 • Onlineisg.com’dan sağlanacak ürün ve hizmetler için kredi kartı ile ödeme olanağı yanında özel anlaşmalar dahilinde başta Onlineisg.com tarafından olmak üzere çeşitli kişi ve kurumlarla yapılacak özel uygulamalar ve bu çerçevede promosyon kodu ile satın alma yapılabilir. Kredi kartı işlemlerinde bilgileriniz kayıt edilmemektedir ve bankanız ile muhatap olmaktasınız. Ödeme işlemlerinin tümüne ilişkin sorunlarda hiçbir şart altında Onlineisg.com sorumlu değildir. Ödemeyi yapan ile kullanıcının aynı kişiler olup olmadığının kontrolünü yapmadığımızdan(gizlilik politikası gereği kullanıcı profil doğruluğunu kontrol etmiyoruz.) ve ödemeyi yapan kişiye her halukarda kullanım hakkı verildiğinden dolayı ödeme yapan ve kullanan farklı kişiler ise ve aralarında uyuşmazlıklar oluşursa, Onlineisg.com sorumlu değildir.
 • Promosyon kodu uygulanması halinde giriş kuralları şu şekildedir; belirtilen süre ve çerçevede geçerlidir, süre ve kapsam değişikliğinde kullanıcı bir talepte bulunamaz, başka bir promosyon ile birleştirilemez ve talep edilemez. Promosyon kodunun kullanıcı dışındaki kişilerin eline geçmesi, kaybolması ya da 3.kişiler tarafından kullanılması halinde Onlineisg.com sorumluluk kabul etmez.
 • Onlineisg.com erişime açtığı ürün, hizmet ve içeriklerin hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.
 • Kullanıcı, Onlineisg.com dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Onlineisg.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Onlineisg.com, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale, reklam, bilgi ve benzeri hususlara Web Sitesi’nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. Onlineisg.com, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kullanıcı bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla Onlineisg.com’dan bir talepte bulunamaz.
 • Onlineisg.com’un kullanımından kaynaklanan risk yalnızca kullanıcıya aittir. Sitedeki her türlü içerik, bilgi ve diğer unsurlar "olduğu gibi" ve “mevcut haliyle“ esaslarında, her hangi bir garanti verilmeksizin sağlanır.
 • Onlineisg.com web sitesinin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da web sitesine bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez.
 • Onlineisg.com yasaların izin verdiği en geniş kapsamda mülkiyet haklarının ve fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmeyeceğine dair garantiler ile belirli bir amaca uygunluk için garantiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, açık, zımni yasal ve diğer garantiyi vermeyi veya beyanda bulunmayı açıkça reddeder. Hiç bir kısıtlama olmaksızın Onlineisg.com web sitesinin kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız işleyeceğine dair hiçbir garanti vermez.
 • Zarar olasılığı Onlineisg.com’a önceden açıkça bildirilmiş olsa bile, Onlineisg.com web sitesiyle ilişkili ya da web sitesinden kaynaklanan veya bu web sitesinin kullanımından ya da bu web sitesinden bağlantı verilen, atıfta bulunulan veya bu web sitesi aracılığıyla erişilen her hangi bir site veya kaynağın her hangi bir kullanımından, bir bilgi, içerik veya diğer unsurların ve ürünün kullanımından, bunlara erişimden kaynaklanan; doğrudan, dolaylı, arızi, özel, ceazi veya sonuçta ortaya çıkan zararlardan, bu kapsamla sınırlı olmaksızın kar veya tasarruf kaybı veya verilerin kaybından her ne türde olursa olsun hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcı, Onlineisg.com’u veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Onlineisg.com’un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Onlineisg.com altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, Onlineisg.com’un açık ve yazılı iznini almadan, web sitesinin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı, Onlineisg.com’ un mevcut şartları, hizmetleri ve niteliklerinde değişiklik talebinde bulunamaz.
 • Onlineisg.com, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Web Sitesi’nde belirtilen hizmetler kapsamında kullanıcıya yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-posta vs.) da gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.
 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Onlineisg.com işbu web sitesinin Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Onlineisg.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Onlineisg.com 'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Onlineisg.com 'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Onlineisg.com 'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
 • Onlineisg.com’a üye olunması bu koşulların kabul edildiğini gösterir. Onlineisg.com’u bu kullanım koşulları dışında kullanmaya çalışmak kullanım koşullarını ihlal eder. Onlineisg.com bu durumlarda hukuki yaptırımlara başvurur.

  6. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KURALLAR

 • Onlineisg.com, kullanıcıların iş sağlığı ve güvenliği ve iş yönetimi ile ilgili verileri kaydetmek, raporlar oluşturmak, görevlerini izleyebilmek, diğer kullanıcılarla paylaşımlarda bulunmak, hatırlatmalar sayesinde işlerini zamanında yapmaya destek olmak, online iş yönetimi platformu olarak kullanıcılara iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini edindirmek, bireylerin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmelerini sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için tavsiyeler üretmek ve kullanıcıların iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini kaydetmeleri ve takip etmelerini kolaylaştırmak için elektronik ortamı sağlamak amaçladığından dolayı ürün ve hizmetler her yaş ve konumdaki kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Onlineisg.com üzerinden sunulan olanakları kullanarak, tüm işlemlerinizi internet olan her yerden her an erişerek gerçekleştirebilirsiniz.
 • Gizlilik Politikası Onlineisg.com’ un yukarıda belirtilen hizmeti çerçevesinde belirlenmiştir. Onlineisg.com, kullanıcı odaklı hizmetleri kapsamında, edindiği veya sakladığı kullanıcı bilgilerini genel eğilimleri belirlemek ve hizmetleri zenginleştirmek amacıyla veri analizleri dışında kullanmayacak ve gizli tutacaktır.
 • Kullanıcı, Onlineisg.com web sitesine erişerek, bu siteyi görüntüleyerek veya kullanarak, Onlineisg.com’ da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanarak Gizlilik Politikası ve koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullara bağlı olacağını geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağını kabul etmektedir.
 • Kullanıcı Onlineisg.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Gizlilik Politikası” nda yer alan hüküm ve şartların tamamına ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı olmayı taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın bu koşulları kabul etmemesi halinde Onlineisg.com web sitesini kullanmaması gerekir.
 • Kullanıcılarımızdan sadece reklam ve tanıtım da dahil olmak üzere iletişim kurmaya, hizmetlerimizi sunmaya, devam ettirmeye, korumaya ve iyileştirmeye, yeni hizmetler ve olanaklar sunmaya yönelik olarak isim-soy isim, telefon, e-mail ve uygun gördükleri iş ve kişisel bilgilerini istemekteyiz. Bu bilgileri 3.kişilere satmamakta, bilgilerin toplanma amacından farklı amaçlarla kullanmak istememiz durumunda kullanmadan önce Kullanıcıdan izin almaktayız.
 • Kullanıcının sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Kullanıcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Kullanıcı değiştirebilmektedir. Bir başka kullanıcının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
 • Onlineisg.com Kullanıcı tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve “Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Onlineisg.com aynı zamanda, istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir.
 • Onlineisg.com, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, Web sitesinde yer alan diğer tüm bilgileri, sitede tanımlanan ürünleri, hizmet ve programları değiştirip geliştirebileceği gibi Gizlilik Politikası’nı da güncelleyebilir ve değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olup söz konusu değişiklikleri izlemek kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı Onlineisg.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır.
 • Onlineisg.com Google Analytics gibi çeşitli üçüncü kişi ya da kuruluşların takip sistemlerini kullanır. Google Analytics, Google Inc. Şirketinin Web Analiz Hizmetidir. Google Analytics kullanıcıların bilgisayarından topladığı bilgileri (IP adresi dahil) istatistiksel amaçlarla Amerika’daki Google sunucusuna aktarır ve bilgiler burada saklanır. Toplanan bilgiler sitemizde bulunan kullanıcıların yapmış olduğu tercihleri değerlendirmek, sitemizin aktivite raporlarını düzenlemek ve site hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullanılır. Google, IP adresi de dahil olmak üzere kullanıcıların bilgilerini kendisinde saklı olan diğer bilgiler ile birleştirmez ve bu bilgileri kanuni ve yasal bir gerekçe olmadığı sürece üçüncü kişilerle paylaşmaz. Sitemizde bulunan kullanıcılar tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını kısıtlayabilirler. Ancak bu durumda sitemizin tüm özelliklerinden faydalanamayabilirler. Sitemizde bulunan kullanıcılar Google tarafından kişisel bilgilerinin yukarıdaki şartlar ve gerekçeler dahilinde toplanmasını ve kullanılmasını onaylamış olmaktadırlar.
 • Onlineisg.com, işbirliği yaptığı kurumların pazarlama ve promosyon faaliyetleri çerçevesinde kullanıcıya yönelik duyurular yapabilir ve bu amaçla e-posta gönderebilir. Kullanıcılarımız bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise diledikleri zaman duyuruiptal@Onlineisg.com adresine e-posta göndererek kendilerine yönelik duyuruları durdurabilirler.
 • Onlineisg.com’ a üye olmak için ödeme seçeneği olarak kredi kartının seçilmesi durumunda istenen kredi kartı bilgileri Kullanıcı güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Onlineisg.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemler Onlineisg.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmektedir.
 • Onlineisg.com web sitesinde başka web sitelerinin linkleri bulunabilir. Onlineisg.com, bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Onlineisg.com içinde hiçbir şekilde mali, kişisel ve firma bilgileri incelenmemekte ve paylaşılmamaktadır.
 • Onlineisg.com, Güvenli ticari işlemler için endüstri standartlarından olan Güvenli sunucu yazılımımız (SSL) da dahil olmak üzere; bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir.
 • Kullanıcı, üye olduğunda bir şifre ve kullanıcı adı seçecektir. Kullanıcı, hesabını ve şifresini gizlilik içinde korumakla mükelleftir. Bundan başka, Kullanıcı hesabında gerçekleşen bütün faaliyetlerden tamamıyla Kullanıcı sorumludur. Güvenliğin ihlal edilmesi ya da hesabın yetkisiz kullanımı durumunda Kullanıcı bu durumu Onlineisg.com’ a bildireceğini kabul etmektedir. Kullanıcının bilgisi dahilinde olsa da olmasa da başkasının Kullanıcının şifresini ve hesabını kullanması ve herhangi bir zarara maruz kalması durumunda Onlineisg.com sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte Kullanıcının hesabının bir başkası tarafından kullanılması yüzünden Onlineisg.com ya da başka bir parti tarafından maruz kalınan kayıplardan Kullanıcı sorumlu tutulabilecektir.
 • Destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu kuruluşların Onlineisg.com gizlilik politikasına ve şartlarına uymaları izlenecektir.
 • Onlineisg.com personeli tarafından müşteri bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gereken en kısıtlı yetki seviyesi ve görevler ayrılığı prensibi esas alınarak düzenlenmektedir.
 • Onlineisg.com işlemleri, doğru parola / şifre ile yapıldığı sürece kabul edilir ve gerçekleştirilir. Parola / şifrenizi korumanız ve gizli tutmanız gerekmektedir. Parola / şifrenizin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasıyla doğabilecek zarar ve kayıplardan Onlineisg.com sorumlu değildir.
 • Site güvenliğini ve kullanım koşullarını, ihlal veya ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlaller yargıya taşınabilir, hukuki ve cezai işlem taleplerinde bulunulabilir.
 • Bu sitenin Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilir ve yorumlanır. Site kullanımı ile doğacak tüm uyuşmazlıklarda Türk Kanun'ları uygulanacaktır ve uyuşmazlıkların çözümünde Adana Mahkemeleri yetkilidir.

  7. SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

  Kullanıcı’nın Onlineisg.com üyesi olduğu halde, üyelik süresince portalı kullanmaması durumunda üyelik bedelleri iade edilmez. Üyelik süresi sonunda üyelik sona erer. Onlineisg.com’un kullanıma tamamen kapanması halinde kalan üyelik süresi kadar üyelik bedeli iade edilir. Kullanıcı’nın bu sözleşmede veya “Kullanım Koşulları”nda belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Onlineisg.com, Kullanıcı’ya sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, Kullanıcı’nın önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

  8. SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

  Kullanıcı, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “Kullanım Koşulları’nı, Gizlilik Politikası ve Kuralları’nı kabul etmiştir. Kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa bu platforma üye olmamalıdır.

  9. ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

  Kullanıcı’nın online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile KULLANICI’ya iletilerek bildirilmiş sayılacaktır. Onlineisg.com izin almaksızın işbu sözleşmeyi ve Kullanım Koşullarını zaman zaman güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Yeni araçlar ve kaynakların serbest bırakılması dahil olmak üzere geçerli servisi geliştiren her yeni özellik Kullanım Koşullarına tabi olacaktır. KULLANICI, Onlineisg.com servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. Herhangi bir zamanda, en güncel sürümünü incelemek için: http://www.onlineisg.com/onlineisg_kullanici_hizmetsozlesmesi.aspx sayfasına bakabilirsiniz.

  10. TEBLİGAT ADRESİ

  İş bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların sözleşmede yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlenmiştir.

  11. ÜYELİK DEVRİ

  KULLANICI, üyelik hak ve sorumluluklarının sadece kendine ait olduğunu, bu hakkı hiçbir gerçek yada tüzel kişiliğe devredemeyeceğini kabul ve beyan eder.

  12. SORULAR VE İLETİŞİM

  Bu sözleşme hakkındaki sorularınızı sor@onlineisg.com’a iletebilirsiniz.E-Posta

  13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır ve Adana Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.


  © 2012 Her hakkı saklıdır. Hedef Yönetim, İş Güvenliği Danışmanlık Adana / Türkiye Fiyatlarımızda %18 KDV Hariçtir.